Bella Baby Happy
brandViewProd
happy1.jpg
happb_chust.jpg
happy_2.jpg
happy4.jpg
happy2.jpg

Bella Baby Happy

"poniewa? jeste?"

Pieluszki i kosmetyki dla dzieci. Marka Happy to produkty najwy?szej jako?ci przeznaczone dla dzieci.

Dysponuj?c wieloletnim do?wiadczeniem oraz nowoczesnymi technologiami dostarczamy produkty spe?niaj?ce wszelkie wymagania naszych ma?ych klientów i ich rodziców. Dobro dziecka stawiamy sobie na pierwszym miejscu.
Wysoka jako?? naszych produktów pozwoli?a nam zdoby? zaufanie i lojalno?? klientów w wielu krajach. Cieszymy si?, ?e nasze produkty pomagaj? rodzicom, u?atwiaj?c im codzienn? piel?gnacj? szcz??liwego dziecka.

Z my?l? o przysz?ych i obecnych mamach stworzyli?my aplikacj? mobiln? Happy Baby:

historia marki

happy_1992_1.jpg
1993
Pocz?tek

W odpowiedzi na potrzeby rozwijaj?cego si? rynku produktów dla dzieci TZMO wprowadza pierwsze pieluszki jednorazowe dla dzieci - Bella Baby. W roku 1995 pieluszki Bella Baby s? dost?pne w wersji dla ch?opców i dziewczynek.

happy_2000_2.jpg
2000
3 rozmiary

Pocz?tek historii marki Happy. Pierwsze pieluszki Happy produkowane by?y w 3 rozmiarach: MIDI, MAXI, JUNIOR.

happy_2001.jpg
2001
Laminat oddychaj?cy

To rok rewolucyjnej zmiany w ofercie pieluszek dla dzieci – laminat nieoodychaj?cy zostaje zast?piony oddychaj?cym. Jest to milowy krok w kierunku komfortu u?ytkowania oraz dbania o zdrow? skór? dziecka.

happy_2002.jpg
2002
Rozmiary dla najm?odszych

Oferta pieluszek pod mark? Happy zostaje poszerzona o rozmiary dla najm?odszych: NEWBORN i MINI. Pieluszki w rozmiarze NEWBORN posiadaj? wyci?cie na kikut p?powinowy – rozwi?zanie innowacyjne i bardzo doceniane przez mamy oraz po?o?ne opiekuj?ce si? noworodkami.

happy_2004_1.jpg
2004
Before Newborn

Marka Happy wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci przedwcze?nie urodzonych lub z nisk? mas? urodzeniow? wprowadza do oferty nowy rozmiar pieluszek BEFORE NEWBORN – najmniejsze w ofercie pieluszki z wyci?ciem na kikut p?powiny.

happy_2005.jpg
2005
Podk?ady

Pieluszki Happy zyskuj? nowe wygodne zapi?cie – elastyczny rzep, a wk?ad ch?onny zostaje wzbogacony superabsorbentem z ekstraktem zielonej herbaty, który niweluje nieprzyjemne zapachy, zmniejsza ryzyko wyst?powania uczuleń i podra?nień wra?liwej skóry maluszków. W tym samym roku oferta wyrobów dla dzieci zostaje poszerzona o podk?ady Happy – pierwsze podk?ady na rynku dedykowane specjalnie dla najm?odszych

happy_2007_1.jpg
2007
Chusteczki

W odpowiedzi na ró?ne potrzeby klientów chusteczki nas?czone dla dzieci dost?pne s? w 3 nowych rodzajach: jedwab&bawe?na, mleko&miód oraz sensitive.

happy_2008_1.jpg
2008
Rozmiary po?rednie

Aby umo?liwi? rodzicom idealne dopasowanie pieluszki, rozmiarówka Happy poszerza si? o kolejne dwa rozmiary ?po?rednie” Maxi Plus oraz Junior Extra.

happy_2010.jpg
2010
Udoskonalenie

Pieluszki w rozmiarach Maxi, Maxi Plus, Junior i Junior Extra zostaj? udoskonalone – wprowadzony zostaje 3D Flexi system zapewniaj?cy jeszcze lepsze dopasowanie pieluszki do cia?a maluszka przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej ch?onno?ci

2012
Happy Natural Care

Wprowadzenie linii kosmetyków Bella Baby Happy Natural Care stworzonej dla wrazliwej skóry dziecka. S? to produkty o starannie dobranych sk?adnikach, które gwarantuj? ochron? delikatnej skóry dziecka podczas codziennej piel?gnacji.

2013
?liniaczki jednorazowe

Wprowadzenie do oferty ?liniaczków jednorazowych pod mark? Happy Lunch, które sta?y si? doskona?a alternatywa dla tradycyjnych ?liniaczków. Posiadaj? przylepce i specjaln? kieszonk? chroni?c? ubrania dziecka przed zabrudzeniem.

happy2016.png
2016
Nowe pieluszki Happy

Wprowadzenie od?wie?onej wersji pieluszek Bella Baby Happy, które zosta?y udoskonalone w 2 systemy. Early Care System w rozmiarach od 0 do 2 w trosce o najm?odszych oraz 360° comfort system dla wygody i swobody ruchów dla nieco starszych dzieci w rozmiarach od 3 do 6.

zakres oferty

  • Bella Baby Happy – pieluszki dla dzieci, kosmetyki dla dzieci, chusteczki nas?czane
  • Bella Baby Happy Natural Care – kosmetyki oraz chusteczki nas?czone dla dzieci i niemowl?t
  • Bella Baby Happy Lunch - ?liniaczki jednorazowe
  • Bella Mamma – produkty dla mam

 

przejd? do strony marki

zasi?g marki

zasieg.jpg

Nasze wyroby sprzedajemy na ponad 80 rynkach: w Unii Europejskiej, w Europie ?rodkowej i Wschodniej, w Afryce i na Dalekim Wschodzie.

Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线