Bella Cotton
brandViewProd
coton_2.jpg
cotton_3.jpg
cotton.jpg
cotton_care.jpg

Bella Cotton

"z dba?o?ci? o skór?"

Szeroka gama produktów z bawe?ny do codziennej piel?gnacji dla ca?ej rodziny.

Bella Cotton to marka wyrobów z bawe?ny, dost?pna na wielu europejskich i azjatyckich rynkach. Asortyment, który pocz?tkowo liczy? zaledwie po jednym opakowaniu patyczków higienicznych, p?atków kosmetycznych, wacików kolorowych i waty, rozwin?? si? do szerokiej i bogatej oferty.

Obecnie pod mark? Bella Cotton oferujemy kilkana?cie asortymentów p?atków kosmetycznych, patyczków higienicznych, wat bawe?nianych i bawe?niano-wiskozowych oraz wacików kolorowych.

historia marki

bawelna_1993.jpg
1993
Pocz?tek

Pocz?tek marki Bella Cotton. Jako pierwsza pojawia si? wata bawe?niana w opakowaniu 100 g. Do dzi? jest to wata, która na rynku polskim cieszy si? najwi?kszym zaufaniem i popularno?ci? w?ród klientów.

bawelna_1994_1.jpg
1994
waciki

Do b?yskawicznie rozwijaj?cej si? oferty Bella Cotton do??czaj? p?atki kosmetyczne, waciki oraz waciki na patyczkach.

bawelna_1996.jpg
1996
wata opatrunkowa

Rodzina produktów Bella Cotton zyskuje nowego cz?onka – wat? opatrunkow?. Dzi?ki po??czeniu w?ókien wiskozowych i bawe?nianych jest ona niezwykle ch?onna i wygodna w u?yciu.

bawelna_2004.jpg
2004
p?atki kosmetyczne

Na rynek wchodzi seria p?atków kosmetycznych Water Jet. Dzi?ki zastosowaniu specjalnej technologii p?atki s? mi?kkie i delikatne, a zarazem zwarte, co wp?ywa na komfort u?ytkowania. Oryginalny wycisk zapewnia równomierne rozprowadzenie kosmetyków

bawelna_2006_1.jpg
2006
?ó?ta linia

Nowatorska linia produktów z bawe?ny tzw. ?ó?ta linia, w sk?ad której wchodz? p?atki, patyczki, waciki i wata. Nowe p?atki kosmetyczne pokryte s? z jednej strony mi?kk?, bawe?nian? w?óknin?, która pozwala dok?adnie usun?? makija?. Druga strona p?atka to bawe?na o delikatnej, przyjemnej dla skóry strukturze.

bawelna_2010_1.jpg
2010
Bella Cotton Bio

W odpowiedzi na potrzeby konsumentów, którzy chc? ?y? w zgodzie z natur?, jednocze?nie ciesz?c si? produktami wysokiej jako?ci, stworzyli?my lini? produktów z bawe?ny organicznej Bella Cotton BIO, w sk?ad której wchodz? dwa rodzaje p?atków kosmetycznych oraz patyczki higieniczne.

bawelna_2011.jpg
2011
P?atki z zamkni?tym brzegiem

Najpierw na rynkach wschodnich, a nast?pnie na zachodnich debiutuje zupe?nie nowy produkt dla najbardziej wymagaj?cych klientów – p?atki z zamkni?tym brzegiem. Zamkni?ty brzeg to innowacyjne rozwi?zanie dzi?ki któremu p?atki nie rozwarstwiaj? si?.

zakres oferty

  • Bella Cotton – p?atki kosmetyczne, p?atki kosmetyczne z bawe?ny organicznej, patyczki higieniczne, patyczki higieniczne z bawe?ny organicznej, waciki kosmetyczne, wata bawe?niana i opatrunkowa
  • Bella Cotton Care – p?atki kosmetyczne i patyczki higieniczne z ekstraktami

przejd? do strony marki

zasi?g marki

zasieg.jpg

Nasze wyroby sprzedajemy na ponad 80 rynkach: w Unii Europejskiej, w Europie ?rodkowej i Wschodniej, w Afryce i na Dalekim Wschodzie.

Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线