Bella Line

Bella Line

"aktywno?? i relaks"

Najwy?szej klasy kompleks rekreacyjno-sportowy dla mi?o?ników aktywnego wypoczynku i relaksu w SPA.

Bella Line Wellness Centrum to najwy?szej klasy kompleks rekreacyjno-sportowy. W ofercie klubu znajduje si? szeroka gama pomys?ów na aktywny wypoczynek i efektywny relaks. Na zwolenników tego pierwszego czekaj? dwa pe?nowymiarowe korty squash, dwie sale do aerobiku, zaj?cia Power Bike (pot. Spin),oraz ponad o?miometrowa ?cianka wspinaczkowa.
Po intensywnym treningu, jak równie? po ci??kim dniu pracy, Bella Line Wellness Centrum proponuje pobyt w cz??ci SPA, która jest integraln? cz??ci? klubu oraz w du?ej mierze stanowi o jego wyj?tkowo?ci.

historia marki

bellaline_2006-2011.jpg
2006
Wellness

2006-2011 TZMO SA jest w?a?cicielem wybudowanego w roku 2006 w Toruniu nowoczesnego klubu rekreacyjno-sportowego? Wellness Centrum Bella Line.
Marka Bella obj??a swoim patronatem Centrum, gdy? kobiety, ich potrzeby, pragnienia i zainteresowania s? dla TZMO SA szczególnie wa?ne. Chcemy je poznawa?, bo wiedza ta pozwala nam przygotowa? wyroby najlepiej odpowiadaj?ce potrzebom kobiet.

2015v1.png
2015
Bella Line Wellness Centrum Toruń

Otwarcie I pi?tra z nowoczesn? sal? doprofesjonalnego treningu funkcjonalnego.

2015v2.png
2015
Zdobycie presti?owych nagród

"Najbardziej Profesjonalnego klubu w Polsce" (Toruń) oraz "Najlepsza Inwestycja w Polsce" (Bydgoszcz) przyznawanego przez wiod?ce europejskie czasopismo Body Life.

2015v3.png
2015
Otwarcie nowego klubu Bella Line Wellness Centrum Wrzosy w Toruniu

Obecnie Bella Line to cztery kluby: trzy w Toruniu (jeden dedykowany tylko kobietom) oraz klub w Bydgoszczy.

2016.png
2016
Marcin ?ugowski - Mened?er Roku Bran?y Fitness

Mened?erem Roku Bran?y Fitness zostaje Marcin ?ugowski - manager Bella Line Wellness Centrum w Bydgoszczy

2017.png
2017

Planowane otwarcie kolejnego Bella Line Wellness Centrum w Bydgoszczy.

przejd? do strony marki

zasi?g marki

zasieg.jpg

Nasze wyroby sprzedajemy na ponad 80 rynkach: w Unii Europejskiej, w Europie ?rodkowej i Wschodniej, w Afryce i na Dalekim Wschodzie.

Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线