Seni
brandViewProd
seniladypackshot_extra.jpg
superseni_m.jpg
emulsion_packshot.jpg

Seni

"komfort ka?dego dnia"

Wyroby ch?onne i specjalistyczne preparaty piel?gnacyjne dla osób z inkontynencj? (nietrzymaniem moczu).

Seni to marka produktów przeznaczonych dla osób z nietrzymaniem moczu. Pocz?tki Seni to tylko jeden wyrób, obecnie dost?pna jest szeroka gama wyrobów ch?onnych, linia preparatów piel?gnacyjnych i seria produktów uzupe?niaj?cych. W ofercie znale?? mo?na wk?adki urologiczne dla kobiet i m??czyzn, pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki, majtki elastyczne, podk?ady higieniczne i specjalistyczne preparaty piel?gnacyjne.

historia marki

seni_1997.jpg
1997
Pocz?tek Seni

Pocz?tek historii marki Seni. W odpowiedzi na zapotrzebowanie konsumentów na produkty dla osób z inkontynencj?, TZMO SA wprowadza do sprzeda?y pieluchomajtki Super Seni.

seni_2001.jpg
2001
Seni Care

Rozwijaj?ca si? oferta Seni zostaje powi?kszona o lini? wk?adek urologicznych do lekkiego nietrzymania moczu – Seni Lady oraz seri? specjalistycznych preparatów Seni Care do piel?gnacji wra?liwej skóry osób starszych i osób z nietrzymaniem moczu.

seni_2002.jpg
2002
Targi

Po raz pierwszy wyroby Seni zostaj? zaprezentowane na najwi?kszych w Europie targach opieki d?ugoterminowej Altenpflege w Hanowerze. Od tego czasu co roku Seni jest obecne podczas tego wydarzenia.

jetzt atmungsaktiv.jpg
2003
Innowacje

Pieluchomajtki Seni zostaj? udoskonalone – niezwyk?a innowacja to paroprzepuszczalna, tzw. ?oddychaj?ca” warstwa zewn?trzna, która pozwala na swobodn? cyrkulacj? powietrza, co zmniejsza ryzyko podra?nień skóry, odparzeń i odle?yn.

latexfree.png
2004
Lateks

Lateksowe elementy w wyrobach Seni zostaj? zast?pione przez elastyczn? prz?dz? bez lateksu – zminimalizowane ryzyko reakcji alergicznych pozwala u?ywa? wyroby Seni nawet osobom ze szczególnie wra?liw? skór?.

airb.png
2005
Nowy standard

Jako pierwsza marka produktów do inkontynencji na ?wiecie Seni ma kompleksow? ofert? wyrobów oddychaj?cych. Od tej pory wyznaczamy nowy standard – produkty o najwy?szej jako?ci, s? teraz dost?pne w przyst?pnej cenie dla wszystkich konsumentów.

eds.png
2008
Warstwa EDS

Wyroby Seni zostaj? udoskonalone – do wk?adu ch?onnego zostaje dodana dodatkowa warstwa rozprowadzaj?ca EDS (Extra Dry System), dzi?ki której wi?ksze jest poczucie sucho?ci, a w konsekwencji komfort u?ytkowania produktu ch?onnego.

derm.png
2011
20 grup

W ofercie Seni jest ponad 20 grup bezpiecznych, przebadanych dermatologicznie produktów dla osób z nietrzymaniem moczu. Konsekwentnie rozwijamy i unowocze?niamy nasze produkty tak, aby ich u?ytkownikom ?atwiej by?o radzi? sobie z codziennymi problemami zwi?zanymi z nietrzymaniem moczu i opiek? nad chorymi.

seseni.png
2014

Dynamiczny rozwój marki idzie w parze z od?wie?eniem wizerunku, dlatego postanowili?my zmieni? znane logo Seni. Od wrze?nia 2014 rozpocz?li?my sukcesywn? zmian? logotypu zarówno na naszych produktach, jak i na materia?ach promuj?cych mark? Seni. Jako?? Seni z nowym logo pozostaje na najwy?szym poziomie.

derm2.png
2015
Bo skóra sama si? nie obroni…

Pod??aj?c za has?em ?Bo skóra sama si? nie obroni…” uzupe?niamy lini? specjalistycznych preparatów piel?gnacyjnych Seni Care o dwa nowe produkty: Od?ywczy krem do r?k oraz Od?ywczy krem do stóp o w?a?ciwo?ciach regeneruj?cych. Dzi? w ofercie Seni Care znajduje si? 16 ró?nych produktów w nowej szacie graficznej. Bezpieczeństwo produktów Seni Care potwierdzaj? pozytywne wyniki testów dermatologicznych prowadzonych przez niezale?ne laboratorium.

premium.png
2016
Ca?y czas pracujemy nad tym, aby nasze produkty spe?nia?y nadal najwy?sze standardy jako?ci.

Ca?y czas pracujemy nad tym, aby nasze produkty spe?nia?y nadal najwy?sze standardy jako?ci.

zakres oferty

  • Seni – pieluchy dla doros?ych
  • Seni Lady – wk?adki urologiczne dla kobiet
  • Seni Man – wk?adki urologiczne dla m??czyzn
  • Seni Active – majtki ch?onne dla aktywnych
  • Seni Care – specjalne preparaty piel?gnacyjne

przejd? do strony marki

zasi?g marki

zasieg.jpg

Nasze wyroby sprzedajemy na ponad 80 rynkach: w Unii Europejskiej, w Europie ?rodkowej i Wschodniej, w Afryce i na Dalekim Wschodzie.

Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线