ofirmiebadaniairozwoj.jpg
Jeste?my wiod?cym globalnym producentem i dostawc? produktów medycznych, artyku?ów higienicznych i kosmetycznych na rynek ?wiatowy. Dysponujemy wieloletnim do?wiadczeniem oraz nowoczesnymi technologiami produkcji, dzi?ki czemu dostarczamy produkty najwy?szej jako?ci.

badania i rozwój

Poszukiwanie innowacyjnych pomys?ów, rozwój nowych materia?ów, a tak?e kreowania nowatorskich wyrobów to g?ówne zadania dzia?ów technologicznych, laboratoriów i jednostki badawczo-rozwojowej.
firma-odp-doc.jpg logo

badania i rozwój

Poszukiwanie innowacyjnych pomys?ów, rozwój nowych materia?ów, a tak?e kreowania nowatorskich wyrobów to g?ówne zadania dzia?ów technologicznych, laboratoriów i jednostki badawczo-rozwojowej.

?

ochrona-srodowiska-thumbnail.jpg logo

?rodowisko / zrównowa?ony rozwój

Jako ?wiadomy producent artyku?ów higienicznych i kosmetycznych, wyrobów medycznych, chemii gospodarczej - jeste?my odpowiedzialni za ograniczanie negatywnego wp?ywu naszej dzia?alno?ci na ?rodowisko naturalne. Dbamy o to, aby zarówno procesy produkcyjne jak i inwestycyjne by?y prowadzone w sposób zrównowa?ony - z poszanowaniem ?rodowiska naturalnego.

o Grupie TZMO
Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线