karieradlastudentow.jpg

dla studentów

Z my?l? o studentach organizujemy ró?nego rodzaju spotkania zarówno w siedzibie TZMO SA jak i na terenie uczelni, z którymi wspó?pracujemy. Studenci maj? mo?liwo?? zaprezentowania siebie podczas praktyk i sta?y. Najlepsi mog? otrzyma? propozycj? pracy i zosta? z nami na d?u?ej.
40 lat.jpg

Grupa TZMO - Aplikuj na sta? w Indiach lub Polsce

Grupa TZMO poszukuje studentów, którzy nie boj? si? wyzwań, lubi? mi?dzynarodowe otoczenie, chcieliby zdoby? bezcenne do?wiadczenie, dowiedzie? si? jak funkcjonuje globalny biznes, a przy okazji prze?y? niezapomnian? przygod?.
kariera
Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线