ofirmieolimpiada.jpg
Jeste?my wiod?cym globalnym producentem i dostawc? produktów medycznych, artyku?ów higienicznych i kosmetycznych na rynek ?wiatowy. Dysponujemy wieloletnim do?wiadczeniem oraz nowoczesnymi technologiami produkcji, dzi?ki czemu dostarczamy produkty najwy?szej jako?ci.

olimpiada TZMO

Olimpiada Sportowa to coroczne wydarzenie, w którym mog? wzi?? udzia? wszyscy pracownicy Grupy TZMO. To doskona?a okazja do integracji, aktywnego sp?dzenia czasu i zdobycia tytu?u Mistrza Olimpijskiego. Ka?dy ze startuj?cych zawodników otrzymuje pami?tkowy medal oraz upominki. Okazj? do zorganizowania I Olimpiady w 2011 roku by? podwójny Jubileusz: 60-lecie TZMO oraz 20-lecie przekszta?cenia przedsi?biorstwa w Spó?k? Akcyjn?. Pierwsza Olimpiada zgromadzi?a a? 230 sportowców. Liczba Olimpijczyków TZMO ro?nie z ka?dym rokiem.
lolololololo_02a0ca303d24445ad4c43ba7234d1a2c.PNG logo

Olimpiada 2019

15 czerwca 2019 roku odb?dzie si? kolejna Olimpiada Sportowa Grupy TZMO.

logo

Olimpiada 2018

Ju? 9 czerwca 2018, na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na ul. Przy Skarpie 4 w Toruniu odb?dzie si? VIII Olimpiada Grupy TZMO.

 

Uroczyste rozpocz?cie odb?dzie si? w sobot? o godzinie 10:00 od?piewaniem humnu olimpiady i wyst?pem naszych Cheerleaderek!

Zapraszamy wszytskich kibiców i entuzjastów sportu!

logo

Olimpiada 2017

Dnia 10 czerwca 2017 na obiektach sportowych Na Skarpie odby?a si? VII Olimpiada Grupy TZMO.

lolololololo.PNG logo

Olimpiada 2016

Dnia 11 czerwca na obiektach sportowych Na Skarpie odby?a si? VI Olimpiada Grupy TZMO.

logo

Olimpijska Sekcja Cheerliderska 2015

Zaczynamy przygotowania do V Olimpiady Sportowej Grupy TZMO. Ju? w maju ruszamy z treningami w ramach Olimpijskiej Sekcji Cheerliderskiej.

DSC_0449.JPG logo

Olimpiada 2015

W sobot?, 20 czerwca 2015 roku, na obiektach sportowych Na Skarpie w Toruniu, odby?a si? V Olimpiada Sportowa pracowników Grupy TZMO.

DSC_0071.JPG logo

Olimpiada 2014

IV Olimpiada pracowników Grupy TZMO odby?a si? 31 maja 2014 roku. Olimpijczycy rywalizowali a? w 11 dyscyplinach. Nowo?ci? by?y rozgrywki w pi?karzyki sto?owe.


Historia Olimpiad Grupy TZMO

Olimpiada 2014 Grupy TZMO przesz?a do historii.

Wiemy, ?e wszystko sie uda?o, pogoda dopisa?a i pad? rekord frekwencji i zawodników i kibiców. Dzi?kujemy wszystkim za obecno??.

A teraz sprawd?cie sami, czy przypadkiem obok Was nie pracuje Mistrz lub Mistrzyni Olimpiady Sportowej Grupy TZMO!

o firmie
Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线