27 listopada br. mia?o miejsce uroczyste otwarcie Europejskiego Centrum Opieki D?ugoterminowej Sidabra w Kownie na Litwie.

VG203487.JPG logo
ECOD Sidabra, zlokalizowany w bezpo?rednim s?siedztwie spó?ki TZMO Lithuania, b?dzie pe?ni? funkcj? o?rodka szkoleniowego, marketingowego, konsultacyjnego w zakresie wsparcia w opiece nad osob? niesamodzieln?.
aktualno?ci
Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线