Kontakt dla dostawców

Grupa TZMO sk?ada si? z 55 spó?ek w kilkunastu krajach ?wiata. Posiadamy spó?ki produkcyjne w Polsce, Rosji, Ukrainie i Indiach.

Zakupy dokonywane s? zarówno globalnie przez Dzia? Zakupów TZMO SA w Polsce jak i lokalnie przez poszczególne spó?ki – w zale?no?ci od kategorii produktowej.

W ka?dym przypadku nowym potencjalnym dostawcom rekomendujemy kontakt z Dzia?em Zakupów TZMO SA, który pokieruje dalej kontaktem z w?a?ciw? jednostk? i poinformuje o procedurach obowi?zuj?cych dla danej kategorii.

Zainteresowanych dostawców prosimy o kontakt z Dzia?em Zakupów

[email protected]

tel +48 56 612 33 62

Dla wybranych kategorii i projektów zakupowych korzystamy z Platformy Zakupowej, gdzie publikujemy zapytania ofertowe i prowadzimy post?powania zakupowe, w tym aukcje elektroniczne.

Platforma Zakupowa TZMO SA

dostawcy
Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线