aktualno?ci

TZMO1492.jpg
2019-04-15

Otwarcie inwestycji Grupy TZMO na S?owacji

W pi?tek 12 kwietnia br. odby?o si? uroczyste otwarcie kolejnej inwestycji Grupy TZMO - siedziby i centrum logistycznego spó?ki  TZMO Slovakia

Szanowni Państwo,

W pi?tek 12 kwietnia br. odby?o si? uroczyste otwarcie kolejnej inwestycji Grupy TZMO - siedziby i centrum logistycznego spó?ki  TZMO Slovakia zlokalizowanej w Seńcu k. Bratys?awy, zaledwie 80 km od Wiednia.

Dogodna lokalizacja umo?liwi obs?ug? zarówno rynku s?owackiego, jak i austriackiego.

W za??czeniu zdj?cia z uroczysto?ci, w której udzia? wzi?? Jego Ekscelencja Krzysztof Strza?ka - Ambasador Nadzwyczajny i Pe?nomocny w Republice S?owackiej.

Wi?cej informacji na www.emrarch.com oraz Facebook’u

http://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,24657164,firma-z-torunia-zainwestowala-na-slowacji-3-5-mln-euro.html


Dobrego tygodnia,
Biuro Prezesa Zarz?du TZMO SA 
? powrót
aktualno?ci
Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线